آموزش واریز و برداشت

سرویس واریز شناسه‌دار

صرافی بیدارز با راه‌اندازی سرویس واریز شناسه‌‌‌دار، امکان خرید بیش از 25 میلیون تومان را فراهم کرده است. بنابراین، کاربرانی […]

واریز و برداشت

واریز و برداشت در صرافی بیدارز به دو دسته کلی “واریز و برداشت ریالی” و “واریز و برداشت ارز دیجیتال” […]